bluecomx Yorum yapılmamış

Dijital günlük dilimizde çok farklı kategoriler için kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Örneğin dijital elektronik, dijital saat, dijital baskı, dijital pazarlama. Dijital sözcük anlamı olarak sayılarla ilişkili anlamına işaret eder. Digital (dijital) sözcüğü İngilizceden dilimize girmiştir. Sayısal olarak çevirmek gerekir. Sayısal olarak çevireceğimiz bu kavramın ana çıkış noktası ise elektronik sektörü olmuştur.

Dolayısıyla dijital derken, elektronik temelli sayısal işlemlerin, ilgili diğer sektörlere uygulanması demektir. Zira daha soyut bir çağrışım yapan dijital pazarlama da bile bilgisayar ve internet teknolojisinin altyapısı olan matematiksel işlemlerin araç olarak kullanıldığı durumu belirtir.

Her dijital sözcüğü geçen sektörün matematiksel kavramlarla ifade edildiğini ve sayıların başat rol oynadığını belirtmek gerekir. Örneğin analog derken sonsuz, ucu açık noktaların bir veri akışında olmasıdır. Dijital ise gelen verileri analog gibi akışkan alamaz, her birini sayılara çevirmek durumunda kalır. Dijital elektronik ise yoğun verilerin sayısala çevrildiği elektronik çipler üzerinden daha hızlı ve güvenli yürütülmesi anlamını taşır.

Özetle dijital karşılığı olarak sayısal anlamını vermeliyiz. Bununla birlikte dijital sözcüğünü daha çok matematik ve elektroniğin birleştiği her iş sektörü için anlamak daha yerinde olacaktır.