bluecomx Yorum yapılmamış

Dialed Number Identification Service, kısaltması adının baş harflerinin bir araya gelmesi ile DNIS terimi haline gelir. Bu terimin Türkçe karşılığı aranan numara tanıma servisi olarak çevrilebilir. Bu servis telekomünikasyon şirketleri tarafından müşterilere satılmaktadır. Bu servis müşteri tarafından aranacak olan numaranın hangi numara olduğunu belirlemenize olanak sağlar. Ayrınca gelen çağrıya nasıl cevap verileceğinin belirlenmesinde de yardımcı görev üstlenir.

Telefon şirketi çağrı sırasında istemci telefona bir DNIS adresi gönderir. DNIS yapılan çağrıyı uygun yere yönlendirmek, gelen çağrıya otomatik cevap vermek, kayıtlı mesaj dinletebilmek ve doğru dil desteğini sağlayabilmek için kullanılır. Örneğin, bir çağrı merkezi farklı görevler için birden fazla ücretsiz telefon numaralarına sahip olsun. Bu çağrı merkezi müşterilerinden gelen aramalara önceden kaydedilmiş bir kayıt dinlettirmek istiyor olsun.

Bunu yapabilmek için gelen aramaları DNIS analizine gönderir ve alınan adres ile dağıtım yapar. Bu dağıtımı switch dediğimiz anahtarlar ile gerçekleştirir. DNIS sayesinde müşteriden gelen çağrıya uygun mesajı dinletebilirsiniz. Ayrıca birden fazla dil seçeneği sunabilmek için de bu diller arasından doğru dilin seçilebilmesi içinde yine DNIS kullanılabilir.