bluecomx Yorum yapılmamış

Çağrı merkezi hizmeti ile sizde müşterilerinize kalitenizi ve verdiğiniz değeri gösterebilirsiniz. İzmir çağrı merkezi hizmeti veren firmalararasında bizi ayrıcalıklı yapan uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve teknik alt yapımız.

Egenin incisi İzmir sadece turizm ile değil aynı zamanda İzmir Limanı ile de çok önemli bir ticaret kapısı. Ülkemizden ihraç edilen pek çok ürün bu limandan gönderilirken yine gelen pek çok ürün de bu liman aracılığı ile ülkemize giriş yapmaktadır.

Aynı zamanda zengin Ege ovalarının tarım ürünleri ve narenciye bahçeleri de dünyanın dört bir yanına buradan gitmekte. İzmir çağrı merkezi hizmeti veren firmalar Türkiye ölçeğinde 3. Sırada yer alsalar da yine de çok ciddi potansiyeller barındırmaktadırlar.

Özellikle Serbest bölge ve nerdeyse İzmir’in içinde sayılabilecek Manisa Organize sanayi ile dinamik ve üretken bir şehir İzmir. Bu istihdamın sürekliliği açısından da yine kalite ve müşteri memnuniyeti için sürekli olarak kendini geliştiren firmaların yoğun olduğu bölgelerimizden biri aynı zamanda.

İzmir çağrı merkezi hizmeti veren firmalar aracılığı ile onlar da diğer firmaların yaptığı gibi sürekli olarak işlerini ve satış sonrası analizlerini takip edip hem kendi şirketlerini hem de ülke ekonomisini daha ileriye taşımaya çalışıyorlar.

Bu çabaların yapılan hatalar ya da eksiklikler yüzünden heba olmaması çok önemli. Hiçbir işletme yaptıkları işleri denetleyecek düzenli bir ekip barındıramaz, oysa ki İzmir çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ile çalıştığınızda bu hizmetler size standart olarak sağlanmaktadır.

Yaşanacak herhangi bir hukuki anlaşmazlık durumunda neler yapmanız gerekiyor ya da hangi evrakları sunmanız gerekiyor biliyor musunuz? Peki bu evrakları ve bilgileri düzenli olarak arşivliyor musunuz? Bakın kanun ne diyor;

Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.

Peki siz İzmir çağrı merkezi hizmeti veren firmalar olmadan bu bilgileri ve belgeleri koruyacak kaydedecek teknik altyapı ve personele sahip misiniz?