bluecomx Yorum yapılmamış

Özellikle eski zamanlarda hatta İpekyolu döneminden beri tekstilin gözbebeği olan Bursa bugün Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri halini almıştır. Sanayi hamlesinde ciddi yatırımları olan ve otomotiv sektörünün de lokomotiflerinden olan şehirde elbette ki Bursa çağrı merkezi hizmeti veren firmalar şehrin diğer sektörleri kadar öne çıkmaktalar.

Sanayi ve yeşilin bir arada kaynaştığı bu güzel şehir 80 li yıllardan sonra ciddi bir kabuk değiştirmiş ve ülke ekonomisine olan katkısı giderek artmıştır. Bu süreçte firmalar dünyadaki eş değer firmaları iyi gözlemlemiş ve kendilerini dünya ile buluşturacak önemli adımları zamanında atabilmişlerdir.

Bursa çağrı merkezi hizmeti veren firmalar kurumsal yapının örneklerini teşkil eden bu firmaların hem müşteri ilişkilerini hem de kurumsal kimliklerini geliştirirken onların yanından hiç ayrılmamışlardır. Her geçen gün büyüyen ekonomisi ile toplumun her kesiminin beğenisini toplayan Bursa akılcı ve üretken ekonomilere en güzel örneği göstermektedir.

Bluecom olarak bizler de Türkiye’nin her yerinde çağrı merkezi hizmeti sunmak için gereken tüm enerji ve bilgi birikimimizi sizlere sunmaktayız. Unutmayın ki kanunlardaki düzenlemeler ve gereksinimler sizleri çok ciddi sıkıntılara sokabilir. TTK da açıkça belirtildiği üzere;

“Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.”

Bu bağlamda sizlerin de Bursa çağrı merkezi hizmeti veren firmalar arasında seçim yaparken sizleri koruyan ve verilerinizi en iyi şekilde güvende tutabilecek olan bir firmayı seçmeniz uygun olacaktır.

Kendi bünyenizdeki çağrı merkezi hizmetinizde gereken kadro ve teknik donanımı sağlamak size ciddi bir ilk yatırım maliyetine sebep olacağı gibi olası bir aksilik durumunda verilerinizin yitirilmesi ise sizleri kanuni olarak çok ciddi sıkıntılara sokabilir.

Bu bağlamda en akılcı çözüm Bluecom gibi işinin ehli ve uzman bir firmayı Bursa çağrı merkezi hizmeti veren firmalar arasından şirketinizi emanet etmek için seçmenizdir.