bluecomx Yorum yapılmamış

Son otuz yılda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri Antalya. Turizm’in katkıları ve inanılmaz verimli toprakları ılıman havası ile seracılığın ülkemizdeki en önemli adresi.Birbirinden ünlü ve güzel turistik tesisin yer aldığı bu bölgede özellikle satışların acentalar aracılığı ile yapılıyor olması ve alt bayilerin kimi zaman koordinasyon eksiklerinin olması çok ciddi halkla ilişkiler sorunlarına sebep olabilmekte.

Oysa ki Antalya çağrı merkezi hizmeti veren firmalar sayesinde her firma koordinasyonunu ve satışını zahmetsizce tek bir noktada toplayabilir. Yabancı dil desteği ile uzman personel bulmanın zor olduğu bu sektörde satış sonrası ilişkileri için profesyonel bir kadro ile hizmet verebilir.

Firmaların artık günümüzde sanal ortamdaki ilişkileri ve bu müşteri ilişkilerinden gelen geri beslemeleri özenle ve dikkatle değerlendirip strateji belirlediği bir süreç yaşanmakta. Bu süreçteki en büyük destekçiniz hiç kuşkusuz ki Antalya çağrı merkezi hizmeti veren firmalar.Bunun yanında sizin için hem sosyal ilişkilerinizi hem satış sonrası ve öncesi ilişkilerinizi koordine ederken oluşacak herhangi bir hukuki prosedürü de sizin için dosyalayan bir sisteminiz olur.

Bugün yazılı evrakların azalması belki sizler için bir avantaj gibi görünse de dijital olarak saklanması gereken bilgilerinizi Antalya çağrı merkezi hizmeti veren firmalar olmadan yapabilecek teknolojik altyapı ya da teknik personeli barındırabilecek bütçeye sahip misiniz?Yasal zorunluluklarınızı sizin adınıza takip edip kayıt altına alan ve aynı zamanda da şirketinizin bütün iletişim sorunlarını çözen Antalya çağrı merkezi hizmeti veren firmalar sizlere hizmet etmek için vardır.

Yaşayacağınız aksilikler durumunda “Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.” Kanundaki zorunluluklarınız açıkça belirtilmiştir.

Eğer sizin call center ihtiyacınız var ise bu konuda sizlere sunacağımız teklifleri değerlendirmeden hareket etmeyiniz.