bluecomx Yorum yapılmamış

Çağrı merkezleri, çok sayıda telefona bakılması gereken, müşteriler ve arayanlar ile doğru iletişimin kurulmasının elzem olduğu, her anlamda düzgün bir üslup ve ses tonu ile çalışmaların yürütüldüğü, projelendirme ve iş akış planlarının kusursuz işlemesi gereken iş yerleridir.

Bu tip iş yerlerinde, iş akış diyagramı anlamında kullanılan flowchart göstergeleri oldukça önemlidir. Çünkü o kadar çalışanın, gece ve gündüz işlerinin planlanması, yürütülmesi, shift ve vardiya değişimleri, birbirlerinin yerlerine ikame ettirilen görevlilerin bulunması ve hepsinin üzerinde de, doğru bir iş akış yolunun izlenmesi, çağrı merkezlerini ayakta tutan unsurlardandır.

Oldukça dolambaçlı iş akışların bulunduğu bu tip iş yerlerinde, hangi telefona kimin cevap vereceği, mola süreleri, günlük çalışma ve dinlenme aralıkları ve hangi işin nasıl bir yol izlenerek tamamlanacağı gibi etmenler, Flowchart diyagramları ve çok daha kapsamlı anlatımları ile yürütülmektedir.

Bir çağrı merkezi adına en kritik konuların başında gelen iş akış diyagramı oluşturma ve bu diyagramı doğru şekilde yönlendirme süreci, kritik mevzuların en başında gelmelidir.