bluecomx Yorum yapılmamış

Karadeniz’in en önemli liman kentlerinden olan ve ülkemizin itici güçlerinden Trabzon bölgesinin en önemli ve en güçlü ekonomisine sahiptir. Trabzon çağrı merkezi hizmeti veren firmalar sayesinde bu güç ülke çapında etkili ve aktif bir şekilde büyümektedir.

Çağrı merkezleri Halkla ilişkiler için en önemli silahtır, bu sayede firmalar müşterilerini ve dolayısıyla Pazar paylarını hem korur hem de genişletebilir. Günümüz değişken Pazar payları ve ağır rekabet koşullarında mevcut müşterileri korumak dahi yeni müşterileri kazanmaktan daha değerli olabiliyor.

Trabzon çağrı merkezi hizmeti veren firmalar sayesinde siz de müşterileriniz ile sürekli olarak olumlu ilişkiler sağlayabilir ve onlar ile olan sadakat ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Unutmayın ki insanlar aldıkları ürünün arkasında duran firmaları tercih etmeye her zaman için daha meyillidirler.

Bunun yanı sıra Trabzon çağrı merkezi hizmeti veren firmalar ile çalışmanız için en önemli sebepler yasal sıkıntı yaşamanız durumunda toplamanız gereken verileri ve bunların güvenliğini sağlamak en başta gelir.

Türk Ticaret Kanunu’nda açıkça da belirtildiği üzere; “Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.”

Yaptığınız sözleşmelerden ya da verdiğiniz hizmetlerden dolayı yazılı ve sözlü her bir bilgiyi belgeyi itina ile saklamak ve gerektiğinde bulup yasal olarak ibraz etmek zorundasınız. Bu bilgi ve belgelerin eksik ya da yok olması durumunda ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Gelin Trabzon çağrı merkezi hizmeti veren firmalar sizin için bütün verileri saklasın ve işinizi kolaylaştırmak için de sistemlerini kursunlar. Bluecom gibi profesyonel firmalar ile çalıştığınızda siz sadece kendi işinizi düşünürsünüz, geri kalan bütün sorunları biz çözeriz ve size sadece bilgi olarak dönüş sağlarız.