bluecomx Yorum yapılmamış

Firmaların birimlerinde çalışan personellerine yönelik yürütmüş oldukları performans ölçümü ve eğitimi çalışmaları, personel performansını artırmak ve üst düzey verim sağlamak için çok önemlidir. Kurum stratejileri, çalışma planları, hedefleri ile ilgili tüm birimlerin aynı tempo ve hassasiyet ile çalışmalarını gerçekleştirmek için yapılan performans ölçümleri, kurum içerisinde disiplin oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Tüm personelin aynı hassasiyet ve motivasyon ile çalışma verimliliği göstermesi için önemli bir etken olan performans değerlendirmeleri, bir diğer yandan yönetim kültürünün oluşmasına da yardımcı olmaktadır.

Performans çalışmalarının birçok farklı yönden sağlamış oldukları avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi tüm personelin yıl boyunca performans tablolarını raporlar halinde tutabilme imkanı sunmasıdır. Kurumunuza rekabet avantajı sağlaması açısından sizler de performans değerlendirme çalışmaları ve eğitimleri ile personellerinizden almış olduğunuz verimliliği artırmaya yardımcı olabilirsiniz.

Performans Eğitimi

Firmaların ilgili birimlerinde çalışan personellerin her biri ilgili alan ile ilgili belirli bir eğitime sahiptir. Ancak bunun yanı sıra değişen ve gelişen sistemler hakkında bilgi sahibi olmak, yenilikleri hizmet içeriğine uygulamak, sektörel faaliyetleri yakından takip ederek yeniliklere açık olmak için hizmet içi eğitimi oldukça büyük önem taşır. Belirli dönemlerde personellere sağlanan hizmet içi eğitimi, performans artışına ve verimliliğin üst düzeyde tutulmasına olumlu etki etmektedir.

Performans ile ilgili personellere sağlanan hizmet içi eğitimler aynı zamanda beyin fırtınası yaparak yeni fikirlerin doğmasına ve hizmet kalitesinin artış göstermesine yardımcı olmaktadır. Bu eğitimler sayesinde yöneticiler çalışanlardan geri bildirimler almaktadır. Olumlu veya olumsuz bu geri dönüşler, performans tablolarını doğru şekilde yorumlama imkanı da sunmaktadır.

Performans değerlendirme çalışmaları ve eğitimleri, firmanın tüm çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Bütün seviyelerden tüm çalışanların bu eğitimlere katılması, performans tablolarının olumlu yönde geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sadece personeller açısından değil aynı zamanda takım liderleri ve yöneticiler açısından da performans değerlendirme çalışmaları, performans artırmaya yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu sayede geliştirilmesi gereken stratejik çalışma planları, büyüme hedefleri ve daha geniş bir kitleye hitap etmek ile ilgili doğru adımları atma fırsatı bulunmaktadır.