bluecomx Yorum yapılmamış

True calls per hour, haberleşme sistemi uzmanları ve kuruluşların istatistik verileri hazırlaması ve erişim yükünü hesaplayıp ona göre teknik sistemlerin kurulup geliştirilmesi amacıyla kullanılır. Trunk load ile aynı amaçlı kullanılan true calls per hour bir istatistik analizi olarak görülebilir.

Haberleşme teknolojileri belirli bir teknik sistemle işlediğinden yardımcı elektronik sistemin işleyişi için bir güç gerekir kimi zaman dizel istasyonlar ile kimi zaman akü merkezleriyle sağlanır. Hat üzerinde burada üretilen güçler harcanır ancak ne kadar yoğunluk o kadar güç harcanır.

İşte bu teknik kapasite hat üzerindeki yüke ve yoğunluğa bağlı . Bunun yanında teknik ve frekans araçları da bu yük ve yoğunluğa bağlıdır. Bu sebeplerle bu hesaplar yapılırken analitik istatistikler hazırlanırken true calls per hour verilerine ihtiyaç vardır.

Hat üzerindeki arama sayıları, boşa çıkan aramalar sayıları bütün bunları analiz etmek için true calls gibi istatistiksel incelemeler gerekli. Bütün bu sistematik analizler elektronik ve ölçme teknikleriyle hesaplanır ve arz edilir.