bluecomx Yorum yapılmamış

Her Sektörün İhtiyacı Çağrı Merkezi

Bir şikayet ya da isteğin firmaya iletilmesi amacıyla, çağrı merkezi sektörü hizmet vermeye başlamıştır. Zaman içerisinde mevcut müşteri hizmetlerine satış, pazarlama, ikna gibi hizmet portföyleri eklenmiştir. Hemen hemen bütün sektörler çağrı merkezini kullanmaktadırlar.

Teknolojinin iş dünyasına girmesiyle, çağrı merkezi büyük bir mecra haline geldi. Sadece telekomünikasyon değil, bankacılık, sigortacılık, finans sektörü gibi, çok farklı alanlarda çağrı merkezinin işlevselliği görülebilmektedir. Çağrı merkezi sektörü dinamik bir sektördür. Bu sektörün en önemli gündem maddelerinden biri ise, eğitilmiş iş gücü olmaktadır. İstihdam edilecek kişilerin nitelikli olması gerekir. Bu alanda verilen kurslar mevcuttur. Çağrı merkezi sektöründe çalışmak için kişilerin ücretsiz eğitim görebilme hakları vardır. Açılan çeşitli kurslar vasıtasıyla bu mümkündür.

Çağrı Merkezi İçin Verilebilecek Dersler

Müşteri ilişkileri yönetimi, iletişim becerileri, diksiyon ve etkili konuşma, pazarlama gibi çeşitli dersler mevcut. Aslında profesyonel iş yaşamının da gerektirdiği bilgi ve becerileri bu eğitimler sonunda alıyorlar. Bir çağrı merkezi operatörü olabilmek için, öncelikli olarak doğru ve düzgün bir şekilde konuşabilmek önemli. Fakat bu meslekte dinlemeyi bilme ve sabretme yetisine sahip olmayınca doğru konuşmak da yeterli olmuyor.

Yeterli eğitimlerle karşılaşılacak zorluklarla baş etmek mümkün olacaktır. Bir çağrı merkezi operatörünün verimli çalışabilmesi ve sağlık sorunları ile karşılaşmaması için, bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bunlardan ikisi ergonomik koltuklar ve işlevsel kulaklıklar. Rahatsız koltuklarda tüm gün oturarak çalışan çağrı merkezi operatörleri, sırt ve bel ağrısına maruz kalabilirler. Sürekli bozulan işlevsiz kulaklıklarla çalıştıklarında da verimli çalışabilme özelliğini kaybederler.

Bizlere bir telefon kadar yakın, aynı zamanda alabildiğine uzak bu personellerin, müşterilerden beklentileri oldukça net. Bu yönde bekledikleri, anlayış ve empati olmaktadır.