bluecomx Yorum yapılmamış

Çağrı merkezi açılışı yapmak istiyorsanız çağrı merkezi yasal mevzuatı ile ilgili biraz bilgi sahibi olmanızda fayda var. Çağrı merkezi açılışı yapmak öncelikli olarak maliyetli ve tecrübe isteyen bir konudur.

Çağrı merkezi kurulumunda ilk dikkat etmeniz gereken konu ekipmanlarınızın yasal mevzuata uygun olarak kurulması ve yasal mevzuata uygun yazılımlar ile desteklenmesi gerekmektedir. Çağrı merkezleri sadece telefona cevap veren veya arama yapan merkezler değillerdir. Aynı zamanda firma ile müşteri arasında bir köprü görevi görmektedirler.

Çağrı merkezi kurulum maliyetleri ve personel gibi konuları çözdükten sonra karşınıza çıkacak olan en önemli konu yasal mevzuat olacaktır. Çağrı merkezlerinin yasalar ile mecburi kılınmış sorumlulukları mevcuttur. Bu sorumlulukların en önemlisi yapılan görüşmelerin 10 yıl boyunca saklanması mecburiyeti vardır. Yapılan görüşmelerde verilen bilgilerin doğruluğu veya tüketiciyi aldatmaya yönelik bir şey yapılıp yapılmadığının denetlenmesi adına ses kayıtları adli merciler tarafından talep edilmesi durumunda 10 yıl boyunca saklanmak zorundadır.

Yaşayacağınız aksilikler durumunda “Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi 5. fıkrasında yer alan hükme göre aynı maddenin 1. fıkrası a ve d bentlerinde yer alan belgelerin on yıl saklanması hükmü vardır. 82. Madde 1. fıkra (a) bendinde “Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini” hükmü, yine aynı kapsamda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Belgelerin Saklanması” başlıklı 42. Maddesinde; “Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usûlleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikro fiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir.” hükmü çerçevesinde ses kayıtları olarak net ifade edilmese de ispat yükümlülüğü çerçevesinde 10 yıl saklanması uygun olacaktır.” Kanundaki zorunluluklarınız açıkça belirtilmiştir.

Sizlerinde gördüğü gibi yasalar ile bağlanmış olan bu zorunlulukları yerine getirmeniz gerekmektedir. Bluecom olarak biz sizlerin yerine getirmesi gereken yasal sorumlulukları sizin yerinize gerçekleştiriyoruz. Çağrı merkezi kurulumu, yazılım desteği ve dataların saklaması gibi konular artık sizin için sorun olmayacak.

Bluecom uzun yıllara dayanan tecrübesi ve hizmet kalitesi ile sizlere çözüm ortağı olmak konusunda başarılarını devam ettiriyor. Bluecom olarak çağrı merkezi kurulumu konusundaki profesyonelliğimizi sizlere sunmaktan mutluluk duyacağız.