Çağrı Merkezi Gerekliliği

Aralık 9, 2019

Çağrı Merkezi Gerekliliği

 

Çağrı merkezleri özellikle son yıllarda teknolojik gelişimlerden de yararlanarak daha çok gelişmeye ve daha çok yaygınlaşmaya başlamıştır. Kullanım oranı da günden güne artış göstermekte olan çağrı merkezleri artık bir gereksinim haline gelmeye başladı.

Firmaların yüzü olarak bilinmekte olan çağrı merkezleri müşteriler ile birebir iletişim kurarak firma ve müşteri arasında bir bağ oluşturmaktadır. Çağrı merkezlerinin gereksinim haline gelmesindeki en büyük etken müşteri sorunlarına anında çözüm üretmek ve firmanın daha kaliteli hizmet sunduğunu müşterilerine ispatlayarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve daha çok müşteri kazanma isteğidir.

Çağrı Merkezi İle Daha Kaliteli Hizmet

 

Firmalar çağrı merkez hizmeti ile müşterilerin sorunlarına ve önerilerine çok daha kısa sürede dönüş sağlayarak ve çok daha kısa bir süre içerisinde çözüm üreterek hizmet kalitelerini arttırmaktadır. Çağrı merkezi müşteri ile direk olarak iletişim sağlayarak anında çözüm üretir ve kısa süre içerisinde müşteriye dönüş sağlayarak bilgi aktarımı sağlar.

Çağrı merkezlerinin çözüm odaklı olması ve hızlı hizmet sağlaması müşteri açısından da firma açısından da büyük önem taşımakta ve her iki tarafa da fayda sağlamaktadır. Müşteriler açısından kısa sürede sorunlarına çözüm bulmak faydalı olurken firma açısından hem kaliteli hizmet vermesi hem de müşteri sayısının artarak günden güne yaygınlaşması büyük fayda sağlamaktadır.

Çağrı Merkezi Çalışanları Nasıl Olmalıdır

 

Çağrı merkezi departmanında çalışma sağlamakta olan personel firmayı temsil ettiğinden dolayı özenli bir şekilde seçilmeli ve firmanın sağlamakta olduğu hizmetler ile ilgili bir eğitim almalıdır. Bu eğitimin amacı müşterilerin her türlü sorunlarına kolay ve daha hızlı bir şekilde çözüm üretebilmesidir.

Çağrı merkezi çalışanları diksiyonu ve konuşması düzgün, müşterilere anlayış ile yaklaşan, sabırlı ve çözüm odaklı kişilerden oluşmalıdır. Müşteriler her zaman kendilerinin önemsenmesini bekler ve çağrı merkezi çalışanları müşteri haksız dahi olsa müşteri haklıdır politikası ile hareket ederek yaklaşım sağlamalıdır. Bu durum hem müşteri memnuniyetini sağlar hem de çalışma kalitesini arttırır. Ayrıca çağrı merkezleri 7/24 sürekli olarak hizmet sağlamakta olduğundan dolayı da müşteriye sürekli erişilebilirlik imajı yaratmaktadır.

İletişim Kanalları Çeşitlendikçe Müşteri Memnuniyeti Artıyor

Aralık 9, 2019

Müşteriler genel olarak satış ve hizmet sonrası da firmalardan ilgi ve destek beklemektedir. Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişim sağlaması ile birlikte iletişim kanallarında da artış gözlemlenmekte ve bu durum da müşteri memnuniyetini arttırma konusunda en önemli etkenler arasında yer almaktadır. İletişim kanalları müşterilerin satın almış olduğu hizmet ya da ürün ile alakalı şikayet, öneri ve sorunlarını paylaşabilmeleri açısından oldukça gerekli ve önemlidir.

İletişim kanalları aracılığı ile müşteri ve firma arasında bir köprü kurularak hızlı çözüm üretimi sağlanmaktadır. Buradaki en önemli amaç çözüm odaklı olmak ve sorunları en kısa sürede çözümleyerek kaliteli bir hizmet sağlamaktır.

İletişim Kanallarının Faydaları

 

Günümüzde firma ve müşteri ilişkilerinde iletişim kanalı olarak en sık kullanılmakta olan iletişim türü çağrı merkezleri olarak bilinmektedir. Çağrı merkezleri çözüm odaklı ve işinde uzman personellerden oluşmakta ve tüm sorunlara hızlı ve kalıcı çözüm üretmek ile ilgili çalışmalar sağlamaktadır.

Müşterinin sorunsuz ve kaliteli bir hizmet alabilmesi için iletişim kanalları en gerekli araçlardır. İletişim kanalları müşterileri yönlendirmekte ve günün her saati hizmet sağlamaktadır. İletişim kanallarında hizmet sağlamakta olan görevli personeller dönüşümlü olarak çalışarak her an erişilebilir bir şekilde çalışmalarını yürütmekte bu da kullanıcıların güven ve memnuniyetini arttırmaya yardımcı olmaktadır.

İletişim Kanallarının Çeşitleri

 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte buna bağlantılı olarak iletişim kanallarının çeşitlerinde de artış gözlemlenmekte. Günümüzde genel olarak sesli iletişim kanalı tercih ediliyor ve yaygın bir şekilde kullanılıyor olsa da internet üzerinden online hizmet veren iletişim kanalları da bulunmaktadır.

İnternet üzerinden hizmet vermekte olan iletişim kanalları genel olarak ücretsiz bir şekilde hizmet sağlamaktadır. Online çağrı merkezi olarak adlandırılmakta olan bu iletişim kanallarında görevli olan müşteri temsilcileri müşterilerin her türlü talep, sorun, şikayet ve öneri gibi durumlarını değerlendirerek müşteriye kısa süre içerisinde geri dönüş sağlarlar.

İletişim kanallarının yaygınlaşması ve gelişmesindeki en önemli ve asıl amaç müşteri memnuniyetini arttırmak ve kısa süre içerisinde kalıcı çözüm üreterek hizmet kalitesini arttırmaktır.

Çağrı Merkezinde Motivasyon

Aralık 9, 2019

Çağrı merkezi müşteri ve firma arasındaki iletişimi sağlamak ve sorunlara anında çözüm üreterek müşteri memnuniyetini arttırmak için çalışmalar yürütmekle görevli personellerden meydana gelmektedir. Çağrı merkezinde görev almakta olan personelin motivasyonu ne kadar yüksek olursa müşteri ile ilişkileri ve müşteri ile kurmuş olduğu iletişim de bir o kadar iyi ve güçlü olur. Bu sebepten dolayı çağrı merkezinde motivasyon büyük ölçüde önem taşımaktadır.

Çağrı merkezinde görevli olan personel müşteri ile yaptığı tüm görüşmelerde firmayı ve firmanın vermiş olduğu hizmetin kalitesini temsil ettiğinden dolayı oldukça önemli bir görev üstlenmektedir.

Çağrı Merkezinde Çalışan Personelin Motivasyonu Nasıl Yükseltilir

 

Çağrı merkezinde hizmet vermekte olan personelin motivasyonu her zaman yüksek olmalıdır. Çalışanlar müşteriler ile birebir iletişim kurduğundan dolayı firmanın vermiş olduğu tüm hizmeti iyi bir şekilde bilmeli ve bu konuda eğitime tabi tutulmalıdır. Çağrı merkezinde görevli kişiler firmanın sağlamış olduğu ürün ve hizmet kalitesini ne kadar iyi bilirse firmayı da o kadar iyi bir şekilde temsil eder ve müşteri sorunlarında çok daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde çözüm üretebilir.

Personelin ihtiyacı olan teknolojik tüm cihazların karşılanması, bulunduğu ortamın motivasyonu düşürecek şeylerden uzakta bulunması, stresten uzak durması ve yetkisinde herhangi bir kısıtlama olmaması çağrı merkezinde çalışmakta olan personellerin motivasyonunu etkileyen en büyük etkenler arasında yer almaktadır.

Çağrı Merkezlerinin Amacı Nedir

 

Çağrı merkezlerinin en büyük amacı müşterilere kaliteli bir hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda müşterilere satış sonrası destek de sağlamakta olan çağrı merkezleri müşterilerin satın almış oldukları ürün ve hizmetler ile ilgili tüm sorularına, şikayet ve önerilerine en kısa sürede doğru cevap vermek ve kalıcı çözüm sunmakla görevlidir. Çağrı merkezi ne kadar çözüm odaklı olursa ve müşteriye ne kadar kısa süre içerisinde dönüş sağlarsa müşteri memnuniyeti de o kadar artar. Müşteri memnuniyetinin artması da firmanın kaliteli hizmet sunduğu düşüncesini yaygınlaştırarak firmanın büyümesinde ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Çağrı merkezleri iletişimi bu sebepten dolayı oldukça önemlidir.

Çağrı Merkezinde Eğitimin Önemi

Aralık 9, 2019

Günümüzde kaliteli ürünün kriterlerinden birisi de satış sonrası müşteriye ya da danışana verilen hizmetin kalitesidir. Bütün olarak üretim bandının görünen yüzü olarak çağrı merkeleri, müşterinin direk iletişime geçtiği birimdir. Burada yaşanabilecek herhangi bir sorun, tüm kuruma mal olabilir.

Kurumun sesi olan çağrı merkezi çalışanları ile bağlı bulundukları kurumun ortak bir hizmet anlayışı geliştirmeleri gerekir. Özellikle inbound çağrı merkezlerinde çalışanların, hizmet içi eğitimler ile desteklenmesi gereğini zorunlu kılar. Eğitim sürecinde müşteri odaklı ve güçlü iletişim tekniklerinin çalışanlara verilmesi, kurum kültürünün de pozitif yönde değişimini sağlamaktadır.

Müşteri ya da danışanla iletişimde elbette çalışanların motivasyonunun yüksek tutulması da önemli bir noktadır. Motivasyonu yüksek çalışanların, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, müşteri ile iletişimi son derece olumlu yönde etkileyecektir. Çağrı merkezinde iletişim becerileri gelişmiş bir eleman ile yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlanabilmektedir.

Eğitim Başlangıcı

Ülkemizde henüz şekillenen genç sektörde elemanlar da elbette oldukça gençler. Bu nedenle çoğunlukla işe ilk giriş olarak düşünülen bu kişiler, telefonla temel iletişim becerilerini geliştirmekle eğitime başlamalıdır. Açık, anlaşılır ve profesyonel bir yaklaşım ile ilk anda müşteri ya da danışan konuya dahil edilebilecektir. Bu yöntemler çağrı merkezinde eğitim sırasında mutlaka yeni operatöre verilmelidir.

Çağrı merkezinde çalışacak olan kişilerin kişilik yapıları, görev tanımları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, en temel düzeyde başlayan eğitimler, daha sonra geliştirilmeye devam edilir. Bu ilk aşamada bile çalışanların motivasyonu oluşturulup çağrı dinleme ve değerlendirme becerileri oluşmaktadır.

İleri Düzey Eğitimler

İleri düzey eğitimler, fark yaratan çağrı merkezi hizmeti sunmak için çalışanların alması gereken eğitimlerdir. Bu noktada amaç, iletişimde fark yaratan inceliklerin çalışana kazandırılmasıdır.

Çalışanlar, çağrı merkezi eğitimleri ile çözüm odaklı, satış ve ikna kabiliyetleri yüksek, sağlıklı iletişim kurmanın yollarını bilen başarılı müşteri temsilcileri olarak sektörde hizmet vermeye hazır olacaklardır.

Eğitimler sonrası çalışanlar, daha yüksek bir hızla sektöre ve kurumun profiline uyum sağlayacaktır. Böylece uygulama sırasında çıkabilecek sorunlar konusunda da çağrı merkezi çalışanı operatör, hazırlıklı olacaktır.

Banka Çağrı Merkezleri

Aralık 9, 2019

Banka çağrı merkezleri sadece ülkemizde değil dünya üzerinde en çok çağrı alan noktalar olarak karşımıza çıkıyorlar. Müşteri sayılarının fazlalığı ve sundukları hizmetlerinin çeşitliliği sebebi ile çağrı merkezleri 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Çağrı merkezlerinde pek çok tüketicinin şikayeti bekleme sürelerinden kaynaklanıyor. Kredi kartınızı kaybettiniz ve çalındığından şüpheleniyor iseniz ilk yapmanız gereken bankanızın çağrı merkezini arayarak konu ile ilgili bilgi vermeniz olacaktır. Banka çağrı merkezi, kartınınızın kullanıma kapatılarak hem sizin hemde bankanın zarar etmemesini için önlem almaktadır.

Banka çağrı merkezlerinde IVR Yapısı üzerinde dolaşıp durmadan canlı bir müşteri temsilcisine ulaşmak özellikle kartınızın kaybolduğu veya çalındığı anlarda çok önemlidir. Eğer hızla bir çağrı merkezi personeline ulaşamazsanız 10 dakika değil birkaç saniye içinde bile kredi kartınızı boşaltabilirler. Bankalar bu tarz durumlarda sorumluluk sahibi oldukları için çağrı merkezlerinde kayıp ve çalıntı durumunda hızla müşteri temsilsine ulaşabildiğiniz bir servisleri bulunmaktadır.

Banka Çağrı Merkezleri sadece kayıp çalıntı kart durumunda değil aynı zamanda banka hesaplarınız ile ilgili şüpheli işlemlerdede ilk başvuracağınız noktalardan biridir. Çoğu kez aynı dili konuşuyor gibi gözüksekte anlatım ve algı seviyesi olarak son derece farklı kültürden insanlara hizmet verilen banka çağrı merkezlerinin işi gerçek anlamda zordur.

Bluecom olarak çağrı merkezi ve çağrı merkezi personeli konusundaki profesyonel idari ve teknik kadromuz ile sizleri Banka Çağrı Merkezleri konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Bugün en zor ve önemli çağrı merkezi hizmetlerinin başında gelen bankaların işlerinin kolay olmadığı ortada.

Tabi çağrı merkezi dendiği zaman ilk akla bankalar gelsede, hemen hemen her alanda çağrı merkezi hizmeti olan firmalar yer almaktadır. Bluecom olarak sizlere sunduğumu özel fırsatlar ile anahtar teslimi çağrı merkezinizi kurabileceğimiz gibi aynı zamanda sizin için çağrı merkezi hizmetimizde yer almaktadır.

Banka Çağrı Merkezi IVR Yapısı Nedir

Aralık 9, 2019

IVR Yapısı çağrı merkezleri için vazgeçilmez bir özelliktir. Telefonun çalması ile birlikte kullanıcının karşısına çıkan karşılama anonsu ile başlayarak canlı desteğe ulaşana kadar olan tüm yönlendirme ses kayıtlarına IVR Yapısı diyoruz.

IVR Yapısı doğru oluşturulması gereken önemli bir uygulamadır. Hedeflerin doğru belirtilmesi, son kullanıcını istediği hedefe kolay ulaşabilmesi, IVR Yapısının anlaşılır olması çok önemlidir. Çağrı merkezlerinde IVR Yapısı çok büyük öneme sahiptir. Özellikle banka çağrı merkezi IVR Yapısı oldukça büyük öneme sahiptir.

Banka çağrı merkezi çalışanlarının ve müşterilerinin en az zaman kaybı ile gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesinde IVR Yapısı hayati öneme sahiptir.

Biz Bluecom olarak küçük büyük tüm çağrı merkezleri için gerekli olan IVR Yapısı kurulumlarını sizler için gerçekleştiriyoruz. Sizlere IVR Yapısı ile yapılabilecek yönlendimeler ile ilgili bir şemayıda altta sunuyoruz. Sunduğumuz IVR Yapısı basit IVR Yapısıdır ve istenmesi durumunda profesyonel IVR Yapılarıda oluşturmaktayız.

IVR yapısı, karşılama anonsu ile çağrının karşılanması, tuşlamalara göre çağrının yönlendirilmesi gibi temel özellikleri içermektedir. Bu yapı içerisindeki özellikler aşağıda listelenmiştir:

 • Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça gibi bir çok dil desteği ile anonsların sunulması
 • Tuşlamaların dahili ya da harici hedeflere yönlendirilmesi
 • Tuşlamaların seçenekler, dahililer, tüm hedefler gibi sınırlandırılabilmesi
 • Wav formatında yüklenmiş anonsların iç içe IVR senaryoları olarak çalıştırılabilmesi
 • “Telefonunuzu Bağlıyorum”, “Görüşmeleriniz kayıt altındadır” gibi çıkış anonslarının tanımlanması
 • Tuşlama yapılmamasında farklı bir hedefe yönlendirilebilme
 • Hatalı tuşlamada farklı bir hedefe yönlendirebilme
 • Hatalı tuşlamada veya tuşlama olmaması durumunda anons tekrarı
 • Tuşlama süresinin her bir IVR senaryosunda farklı olabilmesi
 • Tuşlama yapılmaması ya da hatalı tuşlama yapılması durumlarının sınırlandırılabilmesi
 • Tuşlamanın “Ana Menü Tercih”, “Ürün Tercihi”, “Anket Puanı” gibi IVR tuşlama raporuna bir isim ile kayıt edilebilmesi
 • Tuşlamaların zaman koşuluna göre sınırsız tanımlanabilmesi
 • “27”, “3441” gibi birden fazla numaradan oluşan tuşlamalara hedef tanımlanabilmesi
 • Excel ile tuşlama bilgilerinin yüklenebilmesi veya excel formatında listenin elde edilebilmesi
 • IVR ile yapılabilecek işlemlerdir.

Çağrı Merkezi Nedir Ne İşe Yarar

Aralık 9, 2019

Öncelikli olarak çağrı merkezi nedir bunu bir öğrenelim. Çağrı merkezi, kurumların telefonla yapılan talepleri almak ve başka birimlerine iletmek üzere sahip oldukları departman. Kar amaçlı bir şirket için bir çağrı merkezinin en temel amacı müşterilerden gelen ürün veya bilgilendirme taleplerinin karşılanmasıdır.

Çağrı merkezleri aracılığı ile kurum kişi ilişkileri yönetilebilmekte firma müşteri ilişkileri yeni bir boyut kazanmaktadır. Peki Çağrı merkezi ne işe yarar, firmaya veya müşteriye yararları nelerdir.

Çağrı merkezi iki taraflı çalışan bir sistemdir. İlk önceliği müşteriden firmaya gelen talep, istek, öneri, şikayet gibi konularının çözüme ulaştırılması yönündedir. Müşterinin firmaya ulaşmak için ilk kullanacağı kanalların başında firmanın telefonları gelmektedir. Satın aldığı ürün veya hizmet ile ilgili bilgi alışverişi yapabilmek, sorularına cevap almak veya teknik sorunlarına geri dönüş bulamk pek çok müşterinin öncelikli tercihidir.

Çağrı merkezi kurmak ve işletmek için ön analizlerin çok iyi yapılması gerekmektedir. Firmanızın müşteri potansiyelini iyi belirlemek onlardan size ve gerektiği durumlardan sizden onlara doğru yapılacak ve alıcacak çağrı sayısının doğru tahmin edilmesi gerekir. Bu sayede donanım ve personel sayınız ile ilgili ön tahminlerde bulunabilir, daha doğru bir hareket planı oluşturabilirsiniz.

Çağrı merkezi kurulumu kadar zor olmayan ve sizin tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan bir diğer çalışma şeklide çağrı merkezi hizmetini bizim gibi profesyonel firmalardan almanız olacaktır. Biz bünyemizde bulunun kalifiye çağrı merkezi personellerimiz ve son teknoloji donanımlarımız ile sizlere en kaliteli çağrı merkezi hizmetini sunmaya 2002 yılından beri devam ediyoruz.

Çağrı merkezi kurulumu, çağrı merkezi personel eğitimi ve temini, Çağrı merkezi donanımı gibi tüm ihtiyaçlarınızda sizin için tek adres olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bluecom kalitesi ile sizde hizmetlerimizden yararlanmak için tek yapmanız gereken bizi arayarak teklif almak olacaktır.

Tele Pazarlama ve Geleceği

Aralık 9, 2019

Günümüzde ürün ve hizmet pazarlama kanalları oldukça fazla çeşitlilik sergilemektedir. Bu kanalların arasında en başarılı olanlardan birisi Tele Pazarlama yani telefon üzerinden ürün veya hizmet pazarlamasıdır.

Tele pazarlamanın en önemli başarılarından biri iletişimin güçlü ve akıcı olarak sağlanabilmesidir. Ürün veya hizmetlerinizi en iyi biçimde anlatabileceğiniz kanalların başında telefon gelmektedir. Müşterinizin hareket halinde, sabit bir konumda, evinde veya iş yerinde olması sizin için negatif bir etki yaratmadan onlara ulaşabilmek için en başarılı pazarlama kanallarının başında tele pazarlama gelmektedir.

Ürün veya hizmet tanıtımları için kullanabileceğiniz alternatif yöntemlerde mevcuttur. Bu yöntemler içinde elektronik posta, sms, yüz yüze pazarlama gibi yöntemlerde mevcuttur. Tele pazarlama içinde ise kitlelere ulaşmak çok daha kolay ve hızlı olmaktadır.

Tele pazarlama çok geniş kitlelere ulaşmanızı sağlayan ve pazarlamanın bugününde ve geleceğinde her zaman yer alacak bir pazarlama yöntemi olacak kalacaktır. Biz Bluecom olarak 2002 yılında çıktığımız yolumuza başarılar ekleyerek devam ediyoruz. Sizlere çağrı merkezihizmetlerimizin yanı sıra tele pazarlama yani telefonda ürün ve hizmet pazarlaması hizmetleride sunmaktayız.

Bünyemizde yer alan kalifiye ve eğitimli personellerimiz ile sizlere sunduğumuz çağrı merkezi hizmetlerimizin içinde yer alan tele pazarlama ile sizleri yeni müşteriler ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda eski müşterilerinize yeni ürün ve hizmetlerinizide duyurmanıza yardımcı oluyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetlerimiz ile sizleri bugün ve gelecekte daha başarılı işler yapmanız konusunda yardımcı oluyoruz.

Bluecom kalitesi ile sizde çağrı merkezi hizmetlerimizden faydalanarak markanızın büyümesinde bir adım daha öne çıkabileceğiniz hamleler yapabilirsiniz. Sadece tele pazarlama değil aynı zamanda kaliteli bir müşteri hizmetleri oluşumu konusundada sizlere yardımcı olmaktayız.

Bluecom Kalitesi ile sizlere sunduğumu tüm hizmetlerimiz için ayrıntılı bilgi almak isterseniz tek yapmanız gereken bize ulaşarak bilgi almak olacaktır. Sizlere en kaliteli hizmetleri sunmak için 2002 yılından bu yana verdiğimiz mücadelemize devam ediyoruz.

Türkiye Geneli Çağrı Merkezi Kurulumu

Aralık 9, 2019

Çağrı merkezi müşterilerinizin sizlerle başarılı iletişim kurabilmesi için en doğru kanallardan bir tanesidir. Çağrı merkezleri markanızın yüzü konumunda olan oluşumlardır. Sizin markanızı sizden daha iyi kimse tanıyamaz ve müşterilerinize sunamaz. Bu yüzden müşterilerinizin sizin ile iletişim kurması sizin başarınızı perçinleyen bir çalışma olacaktır.

Çağrı merkezi kurulumu kolay gibi gözüken ama aslında oldukça zahmetli bir süreçtir. Çağrı merkezi kurulumunu aşağıdaki başlıklarda inceleyebiliriz.

1- Donanım – Ekipman

Çağrı merkezi kurulumunda en önemli ihtiyacınız donanımlar olacaktır. Bilgisayar sistemleri, monitörler, kulaklık setleri, çalışma masası, arşiv dolabı pek çok şey donanım içerisinde sayılabilir. Çağrı merkezi kurulumu sürecinde en yüksek maliyeti tutacak olan bölüm donanım bölümü olacaktır.

2- Yazılım

Bilgisayar sistemlerini temin ettiniz şimdi yapmanız gereken doğru yazılımları kurarak sisteminizi çalışır hale getirmek olacaktır. Bildiğiniz üzere yapılan çağrı merkezi görüşmelerinin 5 yıl süre ile saklanması gerekmektedir. Kayıtların yazılım desteği ile tutulması ve harici ünitelerde yasal süre boyunca saklanması ise ek bir maliyet olarak karşımıza çıkacaktır.

3- Personel – Eğitim

Çağrı merkezi kurulumunda en önemli aşama budur. Bu aşamada doğru eleman seçimi ve script hazırlanması ( konuşma akışı ) sizin müşteri iletişiminizde en önemli detay olacaktır. Çağrı merkezi personeliniz sizin sesiniz olacak ve markanızı ortaya koyan departmanınız olarak büyük önem taşıyacaktır.

Çağrı merkezi kurulumu lokal olabileceği gib aynı zamandada Türkiye geneli olabilir. Bu durumda çağrı merkezininin hizmet sunacağı tahmini müşteri sayısına ve yoğunluğuna göre planlama yapılarak organize edilmesi gerekir. Gündüz saatlerinde ve gece saatlerinde çalışacak olan personel sayınız farklı olacaktır. Ayrıca işinize göre çağrı merkezinizde hizmet verecek personelleri kategorize etmeniz gerekebilir. Teknik destek, muhasebe veya satış gibi kategorize edilmiş bir çağrı merkezi iletişiminizin daha hızlı ve kalifiye olmasını sağlayacaktır.

Biz Bluecom olarak sizlere çağrı merkezi kurulumu ve personel eğitimleri konusunda hizmet sunmaktayız. Aklınıza takılan her soru için bizi arayarak bilgi ve teklif alabilirsiniz. Ayrıca sizlere çağrı merkezi hizmetide sunan firmamız uzman kadrosu ile sizi başarıya ulaştırmaktan mutluluk duyacaktır.

Çağrı Merkezi Personel Eğitimi

Aralık 9, 2019

Çağrı merkezi yani Call Center artık her firmanın ihtiyacı olan bir hizmet haline gelmiş durumda. Çağrı merkezi müşteri iletişimi için son derece önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bluecom olarak biz siz değerli firmalara Çağrı Merkezi hizmeti sunuyoruz.

Eğer siz çağrı merkezinizi kendi bünyenizde açmak isterseniz kurulum ve teknik altyapı işlemlerinin tamamlanması ile birlikte ilk önceliğiniz çağrı merkezi personeli olacaktır. Çağrı merkezi personeliniz ise sizin markanızı temsil eden ses olacaktır. Bu sesin doğru biçimde sizi temsil etmesi, markanıza zarar vermemesi ve marka kalitenizi yansıtması ise çok önemli olacaktır.

Çağrı merkezi personeli eğitimi ise başlı başına önemli bir konudur. Personel eğitimleri ve konuşma scriptleri sizin markanızın yaratacağı algıyı ortaya koyacaktır. Çağrı merkezi personel eğitimi ise son derece önemli bir konudur. Bu konuda Bluecom olarak sizlere hem personel eğitimi hemde personel temini konsunda destek vermekteyiz.

Çağrı merkezi personel eğitimi için öncelikli olarak yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olan eğitimci bir kadro gerekmektedir. Biz 2002 yılından bu güne kadar kazanmış olduğumuz tecrübemizi siz değerli müşterilerimizin faydalanması için Çağrı merkezi kurulumundan çağrı merkezi personeli eğitimine kadar pek çok konuda hizmet vermekteyiz.

Aynı zamanda firmanıza uygun olacak biçimde personel konuşma scriptleri ( Konuşma akışı ) hazırlayarak sorunsuz bir hizmeti üstün kalite ile vermenize yardımcı oluyoruz. Tüm bu hizmetlerimiz ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tek yapmanız gereken bizi arayarak daha detaylı bilgi almak ve çağrı merkezi personellerimizin kalitesini kendinizin görmesi olacaktır. 15 Yıllık tecrübemiz ile sizlere en yüksek kaliteyi sunmak için Bluecom olarak 7/24 çalışmaya devam ediyoruz.

Çağrı merkezi personeli, çağrı merkezi kurulumu ve çağrı merkezi yasal mevzuatları ile uğraşmak sizi yoruyor ve profesyonel yardım almak isterseniz bu konudada Bluecom olarak sizlere yardımcı olmaktayız.