bluecomx Yorum yapılmamış

Etkileşim çağında Türkiye’de başarı ve liderlik konuları gözönünde bulundurulduğunda, tüm işletmelerin uzun vadeli başarı kazanmaları adına yapılabilecek pek çok şey vardır.

Sektör adına yapılabileceklerin dışında, mikro düzeyde yani işletme özelinde de başarının yakalana-bilmesi adına tedbirler düşünülebilir. İşletmenin devamlılığı açısından çalışan elemanların nitelikli ve işe uygun olması bu tedbirlerin ilk sıralarında yer almaktadır. Bu durumda da çalışanın, firma adına sürekliliğini sağlamak, elbette işverene düşmektedir.

Başarının Sürdürülebilirliği – Çalışan Devamlılığı

 

Başarının sürdürülebilirliği ve en başta kazanılması ancak doğru elemanlarla sağlanabilmektedir. Kendisine emek verilmiş, eğitimleri ve işletmenin işleyişi hakkındaki tam bilgileri ile doğru eleman ilk olarak firma başarısının kazanılmasına katkı sağlayacaktır, ardından da bu başarının devamına…

Bu bağlamda bakıldığında işletmenin başarısının temel sırlarından birisi elemanların sürekliliğidir. Çalışanlar ne kadar uzun süreli devam ederlerse işletme çarkları o kadar kendiliğinden döner. Bunda birbiriyle uyumlu çalışan elemanların varlığı, kendilerini güvende hissetmeleri, elemanların birbirleriyle bir aile gibi hissetmeleri işyerinin de devamını ve başarısını getirecektir.

Kısacası işyeri başarısının odağı çalışanlardır.

Çalışana Saygı

 

Çalışana saygı göstermek, kişinin o işyerinde rahat ve uyumlu çalışmasını sağlar. Diğer takım arka-daşları ile huzurlu bir çalışma ortamının olması özellikle çağrı merkezi gibi stres düzeyi yüksek yer-lerde daha da önem kazanır.

Dışarıdan gelecek etkiler ile kolayca kırılabilecek motivasyon, yine aynı hızla çalışma arkadaşları aracılığı ile kazanılabilir. Bu bağlamda, çağrı merkezlerinde başarının odağı, çalışanlardır.

Gün içinde onlarca farklı insan ile iletişime geçmeye ve bazen de sert kayalara çarpan agentlar, sadece sükunet ve sabırla cevap verebilirler. Bu da onlarda zaman zaman değersizlik hissi ile mücadele etmek zorunda bırakabilir. Bu noktada çalışanına saygı gösteren bir işveren her zaman kazançlı çıkacaktır. İşveren ve takım arkadaşları tarafından saygı gören agent, motivasyonunu tekrar ve hızla kazanacak, zorluklarla baş etmeye daha da gönüllü olacaktır.

Sonuç olarak insan odaklı çağrı merkezlerinde başarının odağı çalışana saygı olacaktır. Bu durumda saygı gören agent, çalışma isteği yüksek olarak sorunlarla başedebilecek ve çalıştığı yerin başarısı için çaba harcayacaktır.