bluecomx Yorum yapılmamış

Ağ Taşması, birçok siteden meydana gelen çağrı merkezlerinde merkezler arasındaki dağılımı ve iletişimi daha etkin hale getiren ve çağrı dağılımının düzenini sağlamayı amaçlayan bir teknoloji bileşenidir. Ağ devrelerini (T1 devresi gibi) ve ACD yazılımlarını kullanarak, bu devre ve yazılımları bir merkeze yönlendirilen ağ sistemidir. Bu devre ve yazılımlarla çağrılar uzak merkezlerdeki temsilci gruplarına da aynı anda ulaştırılıp o çağrı merkezlerinde sırlanabilir

Belli bir düzende konuşlanmış olan çağrı merkezlerinde çağrı taşırma işlemleri çoğunlukla ACD kuyrukları arasında yapılırken, dağıtık (Multisite veya Distrubuted) durumdaki çağrı merkezlerindeki çağrı taşırma işlemi ise bir çağrı merkezinden, bir diğerine aktarma yapılarak yapılabilir. Ayrıca bu ağ taşırma işlemi yapılacak çağrı merkezleri birbirlerinden kilometrelerce uzak olabilirler.

İşte bu çağrı merkezleri arasında yapılan ağ ve yazılım paylaşımına, sistemine ve taşırma şekline kısaca Ağ Taşması adı verilmektedir. Ağ taşması çağrı merkezleri için büyük önem arz etmekle birlikte bu çağrı merkezlerinin belli şubeleri arasındaki ağ ve yazılım ortaklığını sağlamaktadır. Bu şekilde çağrı merkezleri kolaylıkla tek bir yerden yönetilebileceklerdir.