Çağrının Ele Alma Süresi


Tüm meslek gruplarının belirli terimleri bulunmaktadır. Kendi aralarında konuşur iken bu melek grubundan olmayan insanlar tabi ki anlayamamaktadır. Çağrı merkezlerinde de durum aynı olmakta birbirinden farklı her duruma özel terimler bulunmaktadır.

Sorun çözme, şikâyet aktarma veya arıza kaydı ile ilgili çağrı merkezleri aranmaktadır. Banka, telefon, beyaz eşya, elektronik ürünler, bilgisayar gibi insanların hayatında yer alan ve kullanılan her ürünün ve her markanın çağrı merkezi bulunmaktadır. Bazen insanlar uzun süre hatta beklemek zorunda kalmaktadır. Bunun sebebi ise Handling Time (Çağrının ele alma süresi) gibi bir sürecin olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu terim, müşteri temsilcisinin konuşma süresi ile konuşmanın ardından yaptığı işe harcadığı toplam süreyi kapsamaktadır.