Çağrı Merkezi Çalışma Kanunu


Çağrı merkezleri hem görüşülen kişiler hem de çalışan personeller açısından önemli bir çalışma alanı olmaktadır. Belirli kanunlar dâhilinde yönetilmesi gereken çağrı merkezlerinde kanunların olması çalışmaların daha sorunsuz devam etmesini sağladığı gibi görüşmelerin yapıldığı kişilerin bilgilerinin saklanması ve güvenliklerinin sağlanması açısından oldukça gereklidir.

Çağrı Merkezlerinde Geçerli Olan Kanunlar


• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

• Sigortacılık Kanunu

• İş Kanunu

• Mesleki Eğitim Kanunu

• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

• Kamu İhale Kanunu

• Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu

• Kimlik Bildirme Kanunu

• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

• İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi İle İlgili Kanun

• Hafta Tatili Hakkında Kanun

• Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

Çağrı Merkezi Çalışma Kanunlarının Amaçları


Çağrı merkezlerinde çalışma kanunlarının olması;


• Çağrı merkezinde çalışan personellerin çalışma ortamlarının belirlenmesini, çalışma şartlarının netleştirilmesini sağlamak,

• Çağrı merkezlerinin işleyişini belirlemek

• Çağrı merkezlerini arayan kişilerin güvenliklerinin sağlanması, bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gibi pek çok konuda etkili olmaktadır.

Çağrı merkezlerinde çalışmakanunlarının belirlenmiş olması çalışan personellerin ortamlarının iyileştirilmesi için önemli bir konu olduğu gibi çalışan haklarının korunmasını da sağlamaktadır. Ayrıca çağrı merkezlerinde olan kanunlar çalışanların iş hayatının düzene girmesini sağladığı gibi daha iyi bir hizmet sunabilmeleri açısından da faydalı olmaktadır.

Çağrı Merkezi Çalışma Kanunları Personelleri Nasıl Etkiler?


Çağrı merkezi kanunları personeller için rahat bir çalışma ortamının belirlenmesini sağlayacaktır. Çalışma saatlerinin belirlenmesi, çalışma kriterlerinin belirlenmesi gibi pek çok kanun çalışma performansını doğrudan etkilemektedir. Personellerin haklarını belirleyen kanunlar aynı zamanda müşterilerin haklarını da koruma altına aldığından dolayı personellerin bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması gibi durumlar söz konusu olmayacaktır.

Çağrı merkezi çalışma kanunları karşılıklı hakların korunmasının yanında işverenin haklarını da koruma altına almaktadır. İşverenin personellerle olan ilişkileri ve personellerin işverene karşı görevleri konusunda da oluşturulan kanunlar çağrı merkezlerinin işleyişini kolaylaştıracaktır. Verimlilik artırma, iş disiplini sağlama konularında kanunların faydası olduğu gibi yeni yatırımlar yaparak çalışma alanını geliştirmek de kanunlar ile sağlanabilmektedir.